Obavijest za učlanjenje

Prilikom popunjavanja pristupnice, koju možete skinuti u WORD formatu, istu popuniti i poslati kao privitak na E-mail: zjpkjp@gmail.com