Zalaganje za dosljednu primjenu ustava i zakona te jačanje pravne države
Afirmacija ljudskih prava u skladu sa najvišim međunarodnim standardima
Zalaganje za efikasno funkcionisanje pravobranilačke funkcije
Davanje mišljenja o nacrtima zakona na traženje nadležnih organa ili na vlastitu inicijativu
Jačanje ugleda te pravnog i materijalnog položaja pravobranilaca

Statut

Statut Udruženja pravobranilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine

Kodeks pravobranilačke etike

Kodeks pravobranilačke etike

Pravila pred Sudom Časti

Pravila u postupku pred Sudom Časti Udruženja pravobranilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine

Oglasna ploča

Dnevni red skupštine UPUF-a

Skupština UPUF-a, održati će se u dane, 25 i 26.06.2020.godine, u Neumu u Hotelu „Vapore“ sa početkom u 11,00 sati

Poziv na redovnu skupštinu Udruženja

Poziv na redovnu skupštinu koja će se održati u Neumu u dane 25. i 26.6.2020. godine u hotelu "VAPORE"

Poziv na redovnu skupštinu Udruženja pravobranitelja/pravobranilaca

Obavještavamo Vas i pozivam na redovnu sjednicu Skupštine UPUF-a koja će se održati u Neumu 4. i 5.6.2020. godine u hotelu "VAPORE"

Interni dokumenti

Pozivamo Vas da kliknete dugme i pregledate sve dokumente koji su vam potrebni.

O Udruženju

Udruženje pravobranilaca/pravobranitelja U Federaciji Bosne i Hercegovine predstavlja asocijaciju koja je formirana na slobodnoj osnovi s ciljem efikasnijeg ostvarivanja profesionalnih aktivnosti usmjerenih na jačanje digniteta pravobranilačke funkcije, te promovisanja i zaštite kako zajedničkih tako i pojedinačnih prava i interesa svakog pravobranioca člana udruženja.

Pravobranioci FBiH

Pratite intervjue, sjednice ili izjave članova udruženja na našem službenom You Tube kanalu.

Kontaktirajte nas

Želite znati više o udruženju? Imate upit ili sugestiju?

Zanima vas kako se učlaniti?