Radovi

PROJEKAT REFORME PRAVOBRANILAČKE FUNKCIJE
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Udruženje pravobranitelja/pravobranilaca

Federacije Bosne i hercegovine

FIKTIVNE FIRME KAO OBLIK
PRIVREDNOG KRIMINALA I PRANJA
NOVCA U BOSNI I HERCEGOVINI

Mr. sc. Smajo Šabić

PRAVNI STAV U POGLEDU PRIMJENE
ZAKONA O ZADRUGAMA

Mr. sc. Smajo Šabić

ZAŠTITA STVARI I PRAVA IZ PASIVNOG
PODBILANSA PREDUZEĆA I BANAKA

Dr. Zlata Marjanović

ODNOS IZVRŠNE VLASTI PRAVOBRANILAŠTVA SPRAM SINDIKATA U SMISLU PRAVA UTVRĐENIH KOLEKTIVNIM UGOVORIMA

Rankica Jerković

ORGANIZACIJA PRAVNI I MATERIJALNI POLOŽAJ PRAVOBRANILACA U FEDERACIJI BIH

Mr. sc. Šabić Smajo